WAT MOET HIER?
EN HIER?

Sensory For Professionals

- bundle 1
- bundle 2
- bundle 3
BUNDLE 1.
Sensory-cursus 1 tot en met 3 leert je hoe het voor iedereen mogelijk is om met plezier te leren lezen. Je leert het klanksysteem en het lettersysteem te hanteren, waarbij alle klank-letterkoppelingen groep voor groep aan de orde komen en systematisch worden geautomatiseerd en toegepast in woorden en zinnetjes. `je leert hoe je daarbij de moeilijkheidsgraad geleidelijk en gestructureerd op kunt laten lopen. Je leert ook hoe Sensory je ondersteunt om als logopedist optimaal samen te kunnen werken met leerkrachten en ouders.
Na elke cursusdag breng je de Sensory-informatie direct in praktijk. De tijden tussen de verschillende cursusdagen geven je de gelegenheid om Sensory toe te passen en daar je eigen ervaringen mee op te doen.

BUNDLE 2.
Bundel 2 biedt je de praktische Sensory-vaardigheden voor de manier waarop je langere woorden en de eerste spellingregels succesvol kunt aanleren. Je leert hoe je ook bij de langere woorden via logica en gestructureerd en start je in deze bundel ook met de logische opbouw van de spellingregels.

BUNDLE 3.
In Sensory bundel 3 komen de spellingregels aan de orde waarover de grootste verwarring bestaat.. En hoe je deze regels, met gebruik van alle hiervoor geleerde kennis, kunt uitleggen en voor eens en voor altijd de werld ku

LEVEL 1O (TRAIN TO BECOME TRAINER) STILL NEEDS COPY…. IT WILL COME SOON.
COPY FOR BUNDLES (LEFT AND RIGHT SIDE TEXT, ALSO NEEDS DIFFERENT COPY, SO LET’S START WITH RIGHT HAND SIDE (TABLES)

Sensory For Professionals maakt de relatie tussen leren leren en leren lezen duidelijk. In zo'n 60 dagen wordt je steeds een Level verder gebracht. De voorbereiding op elk Level start al vóór je eerste cursusdag. Op de cursusdagen leer je op een actieve en praktische manier de betekenis van de zintuigen voor het leren lezen. Met Level 1 leg je de basis voor het lezen. Level 2, 3 en 4 bevatten de tussenstappen die leerlingen moeten doorlopen om klankzuivere woorden vlot te leren lezen en spellen. Vanaf Level 5 leer je alle afspraken en regels die er in de loop van de tijd zijn opgebouwd voor de schriftelijke communicatie.

De kracht van Sensory for Professionals is dat je leert hoe je minimale leerstappen mogelijk maakt waarmee je letterlijk elke leerling een voortdurende stroom van succeservaringen kunt bieden.
Level 1
In Level 1 leer je in 6 weken tijd hoe je de meest effectieve basis legt voor leren lezen én leren spellen. Je leert hoe je iedereen kunt helpen om de klank-letter-koppelingen uiteindelijk goed, vlot en zelfs automatisch op te laten roepen. Je leert de noodzakelijke, logische en praktische oefeningen die daarvoor nodig zijn. De inventieve vragen waarop Sensory in dit Level antwoord geeft zijn: Welke zintuigen zijn betrokken bij leren lezen? Waarom al deze zintuigen? en: Op welke manier kan ik de coördinatie daarvan stimuleren, sturen en begeleiden?
Level 2
Level 2 brengt je naar de volgende stap van leren lezen en spellen. Je gebruikt de 6 weken nu om gericht te oefenen met de noodzakelijke zintuig-ervaringen voor het automatiseren en toepassen van de klank-letter-koppelingen. Je leert hoe je de losse koppelingen effectief automatiseert. En hoe je alle koppelingen planmatig en effectief toepast in korte klankzuivere woorden. De inventieve vraag waarop Sensory in dit Level antwoord geeft zijn: Hoe maak je de leerstappen om te leren lezen zo minimaal dat er gegarandeerd succes op volgt? En wat is de volgorde van al deze kleine stapjes? Succes verzekerd dus!
Level 3
In Level 3 leer je de Sensory-principes toe te passen bij het aanleren van medeklinker-groepjes. In dit Level besteed je 6 weken aan het maken van de leerstappen voor de medeklinker-groepjes bestaande uit 2, 3 of meer medeklinkers. We bespreken de voorwaarden, de leerstappen, de volgorde en de manier waarop ook de medeklinker-groepjes worden geautomatiseerd.

Level 4
In Level 4 komen de vierde en laatste klinker-groep aan de orde, waarbij 3 of 4 klinker-letters bij elkaar één klank bepalen. Ook van deze groep leer je alle zintuigactiviteiten en stappen waarmee je de klank-letter-koppelingen effectief aanleert en oefent. Daarnaast leer je in deze 6-weken-periode de systematische leerstappen en oefening voor het maken van klankzuivere samenstellingen en voor het automatiseren van het alfabet. Met Level 4 ronden we de klank-zuivere periode af.
Level 5
In deze periode komen de eerste spellingregels systematisch en planmatig aan de orde. Dit Level beslaat 90 dagen, met 5 cursusdagen. Je leert voor de spelling van 1-lettergreep-woorden welke systematische (tussen)stappen gezet moeten worden voor gegarandeerd begrip. Vervolgens leer je welke bijbehorende Sensory-oefeningen leiden naar geautomatiseerd gebruik van de geleerde regels.
Level 6
In Level 6 staan de kop- en staartstukken centraal. Dit is het eerste Level wat de manieren behandelt waarop je woorden langer kunt maken (spellend), en waarop je langere woorden leert herkennen (lezend).
Level 7
Level 7 behandelt een aantal speciale woordgroepen die meestal worden aangeduid met 'weetwoorden'. Daarin behandelen we de wijze waarop je bijvoorbeeld de veelgemaakte verwisselingen tussen [au]/[ou] of [ei]/[ij] op kunt lossen. Ook hierbij maak je weer kennis met de systematische en gestructureerde aanpak en leer je te werken met de variatie aan oefenstof voor deze spelling groepen.
Level 8
In Level 8 leer je eindelijk de oplossing van de twee meest voorkomende spellingproblemen. Een hele belangrijke Level dus. In Level 1 tot en met 7 is het voorwerk gedaan om deze regels helder en eenduidig uit te kunnen leggen aan je cliënten/leerlingen. Met de kennis en vaardigheden die je in dit level leert ga je gegarandeerd heel veel mensen blij maken.
Level 9
In de levels 1-8 is het leren lezen van woorden systematisch en stap voor stap opgebouwd. In Level 9 train je vervolgens de wijze waarop je al deze woordkennis volgens een Sensory-opbouw wordt geintegreerd in zinnen en teksten. Veelvuldige en gevarieerde herhaling van positieve ervaringen brengt alle woorden uiteindelijk op geautomatiseerd niveau. Vlot en foutloos lezen en spellen is daarom haalbaar. De opbouw die daarvoor nodig is leer je in Level 9.
Level 10
Na de spellingregels van Level 5-9 volgen er nog veel meer. Die vallen allemaal onder Level 10. Elk van de spellingregels heeft een eigen logica of ON-logica. En voor elk van de regels is een Sensory-aanpak ontwikkeld.
crossmenu